عناوين مطالب وبلاگ
- ص راهكار مطمئن براي افزايش سا توان پایین‌تر توان ظاهری
- هیچ انتقال خالص انرژی به بار صورت نگرفته‌است. - بارهای
- نتقل شده‌است. -گر بارها راکتیو خالص باشند
- ر متوسط در طول یک دوران کامل از شکل موج
- qjkd;wd
- قاب آمـد آن تیر جـگر دوز
- له هات روژگارم خدایا قسمت من چی بود که این چنین شد روزگارم
- رفته سالم بودن چجور حسی بوده. آلرژی... ظاهرا به غذا و دارو
- ن اکتیو در خطوط انتقال عبور
- بشکل موج سینوسی بین مصرف کننده و شبکه
- موج سینوسی بین مصرف کننده و شبکه رفت و برگشت
- اختلاف فاز داشته باشند نیمی
- ، بلکه قسمت سلفی نیز
- صفر جریان و ولتاژ روی هم قرار می‌گیرد.
- است كه باعث اضافه جريان در س
- ر حال تغییراست – که خازن با این تغییر، مخالفت می‌کند - و باعث می‌شو
- ت نتیجه این است که عناصر خازنی و سلفی مدار تمایل
- وتلفات بالاتری را برای مقدار یکسانی از توان و جریان ه
-
- نوسي‌اند. اگر بار مقاومتي
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 صفحه بعد