عناوين مطالب وبلاگ
- qwldqw;d
-
- qwd;
- كه به صاحب نوزده سالشون كمي ابهت ببخشن. تنها نقطه مشترك هر دو استايل، چادر عربي بود ك
- اينكه اگر غير اين صدا رو شنيدم شيرجه نرم رو گوشي. براي اينكه تو تنهايي يا تو جمع اگه اين صدا بلند ش
- زهراي منو اينطوري واسم اورده.من تو بارداريم و حتي بعد زايمانم بارها اتفوجودشون بايد ميمردم يا آدم هايي دورو برمو گرفته ب
- آنها را به من مي‌دهند. ولي پدرم از نوعي خوشبيني و سازش بـرخوردار بـوي‌گذشت. او عقيده داشت اگر رگ
- ما ممكن است شبيه من باشيد يا نباشيد، ولي اعتراف مي‌كنم كه در مقوله « زمـاني كه پسر بچ
- 1l2ej12e
- dhjdqw
- نند يك انسان زنده است، اگر قرار اسـت حـسن تـفاهمي بين آن دو باشدوق آن را دوست داشت. دليل اينك
-
- ه چیز رسیده بود. زندگی فلاکت بار این مرد که با حقوق های
- وفق شده بودند و افرادی که انگیزه بالایی داشتند. بعد ازینکه این مر
- رییسش –نویسنده مشهور شِروود اَندرسون- کمکش کرد اولین رمانش را م
- ق تر است تا ازش یاد بگیری کسی که هم سطح تو است تا ایده هایت را به اشتراک بگذاری کسی
- می‌دارند که می‌پندارند برایشان مفید است، و لذا خواندن به صورت یک وظیفه و نوعی ریاضت درمی‌آید. گین صفحات معینی را بخوانند. حال ا
-
- یعنی نازی اونجا رو آباد کرده؟! یا یه جای نازی بود که آباد شده! مقصود چیه؟! برچه اساسی نام گذاری میکنن!!! خب حالا بگذریم...
- نا منا هم نکردم! دوس ندار
صفحه قبل 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 صفحه بعد