عناوين مطالب وبلاگ
- ربورو لای انگشتانم تمام نبودنت را پر کرده بود. تمام حرفهایم را شنید و سوخت و هیچ نگفت.چقدر زود رسیدی
- دم دم های غروب استی می کند و درونم خلسه ای ایجاد می کند و ناخداگاه یک تو می سازد کنارم.چقدر شکسته ش
- مها همیشه برای رفتن یک نفر که خیلی دوستش داریم گودبای پارتی می گیریم و سعی می کنیم تمام خنده هایمان
- ش کمتر از مهر دوستش ندارم.یعنی دلم هواهای اردیبهشت را با هیچ چیز دنیا عوض نمی کند.این ماه شبیه توست
- ان داشته باشم.رفته ای و به قول معروف من ماندم و ایستگاهی متروک.کاش می شد یک جور دیگر به هم ربط پیدا
- شود کتمان کرد... دوست داشتن و لذت بردن از عشق در یک نفر خاص که مثلا باید کنارت باشد و سالها زندگی کن
- ی آورد.عشق های یک طرفه پدر آدم را در می آورد.آنقدر که اگر کسی از حوالی تو فقط عبور کند به تمام دنیا
- .خیال نکن حواسم نبود.. دزدانه نگاهت می کردم.. از گوشه چشم.. لا به لای پلکهایم..صدایت نیز تحت تعقیب ب
- ی تسکین این درد اسمش را گذاشته اند تقدیر. این را می گویند که زندگی برای دیگری ز ن د گ ی نشود. امشب
- د شد.چقدر خوب است که تو را همیشه می توان یک روز خاص به انتظار نشست با دلی محکم که خیالش راحت است از
- ین دارد. بی خوابی ام را تا سالها تمدید کرده ای. این درد زودرس مرا از پای در می آورد. من و من که ما ن
- شبهایش حکایت همان بیداری با چشم بسته بود و اتفاق های بد نیفتاده ای که ردیف می شد روبه رویم و آنقدر ت
- روخانه ای به فروش برسد و رویش نوشته باشد مخصوص حافظه... راستش جای من نیستی، جای من نیستی که تنهایی ا
- بیدار شدم اختراعات بشر چیزی خلق کرده باشد شبیه دکمه ی دلیت و مثل یک قرص بروفین توی بسته های ده تایی
- تان که به زور بخار دهان را می شود دید و شالگردن فقط نقش یک مترسک را بازی میکند و دستانم آنقدر شهامت
- ی توان یکی یکی تمام شکست ها را پذیرفت و یک حس بزرگ شدن دارد وقتی دیگر برایت آنقدرها هم کمر شکن نمی ش
- ف و نگاهی عجیب صورت ماهت را پر می کند و زیر لب می گویی لعنتی مگر قول نداده ایم حرف از تنهایی نزنیم و
- تو کنارم باشی تمام این سالها برایم نقش و رنگ سفره های هفت سین اهمیت نداشت.ولی امشب دلم جور دیگری است
- زنند را شبیه شکل های هندسی می بینی که نه سر دارند و نه ته این دنیای ماورایی نیست یعنی ؟اینکه در جغرا
- که برایت رنگ عزا دارد را آماده کند دلت را به درد می آورد.اینکه باید دست خانوم ایکس را به جای خانوم
صفحه قبل 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 صفحه بعد